خانه > عمومی, لینوکس > نحوه نصب لینوکس Scientific نسخه ۶٫۱ (تصویری)

نحوه نصب لینوکس Scientific نسخه ۶٫۱ (تصویری)

برای مشاهده راهنمای تصویری نحوه نصب لینوکس Sci­en­tif­ic نسخه ۶٫۱ به لینک زیر مراجعه کنید.

http://www.howtoforge.com/how-to-install-scientific-linux‑6.1