بایگانی

بایگانی دسامبر , 2012

Kojoney Honeypot نسخه جدید انتشار یافت

7 دسامبر 2012 ۱ دیدگاه

نسخه جدید ۰٫۰٫۵٫۱ Kojoney Hon­ey­pot انتشار یافت.

در این نسخه امکانات جدیدی به نسخه قبلی اضافه شده است.

قابلیت های جدید

 • Add log­ging to DB (mySQL, Post­greSQL, Ora­cle, SQLite)
 • Add exter­nal IP detection
 • Add ASN lookup (Using MaxMind)
 • Add Geo-IP-PurePerl 1.25
 • Upgrade IP2Country lookup
 • Upgrade Kojre­port
 • Upgrade INSTALL.sh script
 • Upgrade Pycrypto‑2.6 (Python Cryp­tog­ra­phy Toolkit)
 • Upgrade Pyasn1‑0.1.3
 • Upgarde Gmplib 5.0.5
 • Fix Public/Private key authentication
 • Oth­er minor fixes.
Categories: عمومی Tags: