بایگانی

بایگانی فوریه , 2013

حملات DoS بروی سرورهای DNS

هشدار! — قابل توجه مدیران محترم شبکه
اخیرا از ای-پی های زیر حملات DoS بروی سرورهای DNS در حال انجام است. توصیه شده است سریعا نسبت به مسدودکردن این ای-پی ها بروی فایروال مرکزی شبکه اقدام کنید
۹۳٫۱۷۰٫۰٫۰/۱۶
۱۹۲٫۳۱٫۰٫۰/۱۶
۱۷۳٫۱۹۲٫۱۱۱٫۰/۲۴
۱۹۹٫۸۳٫۱۳۱٫۰/۲۴
۵۰٫۲۲٫۱۳٫۰/۲۴
۵۰٫۵۶٫۱۸۵٫۰/۲۴
۶۴٫۲۰۷٫۲۲۸٫۰/۲۴
۷۶٫۲۲۷٫۲۱۴٫۰/۲۴

Categories: عمومی Tags: