خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 22 Feb 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 22 Feb 2015)

22 فوریه 2015

این گزارش در تاریخ Sun, 22 Feb 2015 23:59:04 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۱۵۲۳۵۲ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۷۷۹۵۷ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۶۰۶ مورد حمله از کشور Czech Repub­lic
تعداد ۲۴۶ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱۰ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Hungary

دیدگاه ها مسدود است.