خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 23 Feb 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Mon, 23 Feb 2015)

23 فوریه 2015

این گزارش در تاریخ Mon, 23 Feb 2015 23:59:04 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۲۴۰۵۷ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۲۲۵۵۶ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۱۸۵ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۱۶ مورد حمله از کشور France
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Bolivia

دیدگاه ها مسدود است.