خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 24 Feb 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 24 Feb 2015)

24 فوریه 2015

این گزارش در تاریخ Tue, 24 Feb 2015 23:59:04 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۸۸۸۶۰ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۷۹۶۲۳ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۱۵۷۷۱ مورد حمله از کشور France
تعداد ۱۴۱۵ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۱۹۱ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۱۸۶ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱۲۰ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۶۴ مورد حمله از کشور Israel
تعداد ۵۲ مورد حمله از کشور Ecuador
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Tunisia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Japan
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Poland

دیدگاه ها مسدود است.