خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 28 Feb 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 28 Feb 2015)

28 فوریه 2015

این گزارش در تاریخ Sat, 28 Feb 2015 23:59:04 +0330 ایجاد شده است

تعداد ۱۵۵۷۸۲ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۸۷۸۹۳ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۴۳۵ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲۰۰ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۴۵ مورد حمله از کشور Unit­ed States

دیدگاه ها مسدود است.