بایگانی

بایگانی October , 2011

نصب لینوکس CentOS 6.0 از طریق اینترنت (تصویری)

برای شما راهنمای نصب لینوکس Cen­tOS نسخه ۶ را آماده کرده ایم.
برای مشاهده راهنمای تصویری نحوه نصب لینوکس Cen­tOS نسخه ۶ به لینک زیر مراجعه کنید.

http://www.howtoforge.com/how-to-do-a-centos-6.0-network-installation-over-http

Categories: لینوکس Tags: