بایگانی

بایگانی ژوئن , 2013

اطلاع از آخرین حملات شناسایی شده توسط پروژه هانی نت ایران — فید

جهت اطلاع از آخرین حملات شناسایی شده توسط سنسورهای پروژه هانی نت ایران می توانید از لینک زیر استفاده کنید. این فید شامل ۱۰ حمله گزارش شده در ۲۴ گذشته — ۱۰ حمله از زمان راه اندازی این پروژه و ۱۰ کشوری که بیشترین تعداد حملات را داشته اند می باشد. در صورتی که پیشنهادی در این زمینه دارید و مایل هستید اطلاعات بیشتری در این فیدها قرار داده شود لطفا با ما مکاتبه کنید تا پس از بررسی اطلاعات درخواستی شما نیز در این فیدها لحاظ شود.

Iran Hon­eynet Project — Attacks feed

Categories: عمومی Tags: