بایگانی

بایگانی ژوئیه , 2013

نمودار آخرین حملات شناسایی شده توسط پروژه هانی نت ایران

جهت مشاهده حملات اینترنتی به کشور ایران که توسط سنسورهای شبکه هانی پات ایران ثبت و ردگیری شده است می توانید از نمودارهای زیر استفاده کنید. این نمودارها بطور خودکار هر دو ساعت بروزرسانی می شود.

Iran Hon­eynet Project — Attacks Map

Categories: عمومی Tags: