خانه > عمومی > نمودار آخرین حملات شناسایی شده توسط پروژه هانی نت ایران

نمودار آخرین حملات شناسایی شده توسط پروژه هانی نت ایران

جهت مشاهده حملات اینترنتی به کشور ایران که توسط سنسورهای شبکه هانی پات ایران ثبت و ردگیری شده است می توانید از نمودارهای زیر استفاده کنید. این نمودارها بطور خودکار هر دو ساعت بروزرسانی می شود.

Iran Hon­eynet Project — Attacks Map

Categories: عمومی Tags: