خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 25 Apr 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sat, 25 Apr 2015)

این گزارش در تاریخ Sat, 25 Apr 2015 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۷۵۶۸۷ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۳۴۴۶۸ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۲۰۵ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۴ مورد حمله از کشور Viet­nam
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Cana­da

دیدگاه ها مسدود است.