خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 28 Apr 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Tue, 28 Apr 2015)

این گزارش در تاریخ Tue, 28 Apr 2015 23:59:04 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۶۳۷۰۷ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۸۴۵۷ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۶۴ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۲ مورد حمله از کشور Ger­many
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Unit­ed King­dom

دیدگاه ها مسدود است.