خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 29 May 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Fri, 29 May 2015)

این گزارش در تاریخ Fri, 29 May 2015 23:59:08 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۸۴۲۰۶ مورد حمله از کشور China
تعداد ۱۷۹۵۴ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۲۹۹۵ مورد حمله از کشور Korea, Republic of
تعداد ۱۳۶۷ مورد حمله از کشور United States
تعداد ۴۱۹ مورد حمله از کشور Vietnam
تعداد ۲۲۹ مورد حمله از کشور Germany
تعداد ۴۳ مورد حمله از کشور Moldova, Republic of
تعداد ۳۰ مورد حمله از کشور Thailand
تعداد ۲۳ مورد حمله از کشور Canada
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور India
تعداد ۲۲ مورد حمله از کشور Taiwan
تعداد ۱۹ مورد حمله از کشور Netherlands
تعداد ۱۵ مورد حمله از کشور Russian Federation
تعداد ۹ مورد حمله از کشور United Kingdom
تعداد ۸ مورد حمله از کشور Ukraine
تعداد ۳ مورد حمله از کشور Hungary
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Argentina
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Italy

دیدگاه ها مسدود است.