خانه > آمار > حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 07 Jun 2015)

حملات اینترنتی که در ۲۴ گذشته توسط شبکه هانی پات ایران ردیابی شده است (تاریخ Sun, 07 Jun 2015)

7 ژوئن 2015

این گزارش در تاریخ Sun, 07 Jun 2015 23:59:08 +0430 ایجاد شده است

تعداد ۳۵۴۳۹ مورد حمله از کشور Hong Kong
تعداد ۲۳۳۰۱ مورد حمله از کشور Chi­na
تعداد ۶۹۱ مورد حمله از کشور Brazil
تعداد ۶۸۷ مورد حمله از کشور Unit­ed States
تعداد ۱۴۷ مورد حمله از کشور Korea, Repub­lic of
تعداد ۵۷ مورد حمله از کشور France
تعداد ۲ مورد حمله از کشور Indone­sia
تعداد ۱ مورد حمله از کشور Germany

دیدگاه ها مسدود است.